Το ΤΕΠΑΚ παραχωρεί υποτροφίες και βραβεία για μεταπτυχιακές σπουδές

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού,  παραχωρεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:

  • Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ
  • Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες
  • Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες

Οι υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων.

Οι υποτροφίες Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς  /κές  φοιτητές/ριες παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους κάλυψης διδάκτρων και μπορεί να περιλαμβάνουν και επίδομα.

Επιπλέον, παρέχονται βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική προσφορά και το ήθος τους.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υποτροφιών και βραβείων που προσφέρονται ανά είδος, τα κριτήρια χορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Το ΤΕΠΑΚ έχει ήδη προκηρύξει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.).

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο [email protected] , τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).