Το ΤΕΠΑΚ προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2023

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023.

Προσφέρονται συνολικά δεκατρία (13) μεταπτυχιακά προγράμματα.

Για την απόκτηση τίτλου Μάστερ απαιτείται, μεταξύ άλλων φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 13 συνεχόμενων ημερολογιακών μηνών. Η μέγιστη  διάρκεια φοίτησης  είναι  οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τα δίδακτρα για όλα τα προγράμματα Μάστερ, με εξαίρεση το Μάστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης, είναι συνολικά €4,100.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαϊου 2023

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=510590

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα:  +357 25 002710/11 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]