«Το θέλω γίνεται μπορώ» για τους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας και φέτος

Δάνειο Κατοικίας, Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου και Επαγγελματικό Δάνειο είναι οι βασικές επιλογές για όλες τις ανάγκες των πελατών

Λύσεις για όλες τις ανάγκες προσφέρουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ελληνικής Τράπεζας, όπου για τους πελάτες «Το θέλω γίνεται μπορώ». Δάνειο Κατοικίας, Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου και Επαγγελματικό Δάνειο είναι οι βασικές επιλογές των πελατών για να κάνουν τις επιθυμίες τους πραγματικότητα.

Το Δάνειο Κατοικίας προσφέρει επιλογή σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 3,5 ή 10 χρόνια αναλόγως της διάρκειας του δανείου. Το ποσό του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 80% της αξίας της κύριας κατοικίας και το υπόλοιπο 20% είτε καταβάλλεται από τον αγοραστή σε μετρητά είτε χρηματοδοτείται από την Ελληνική Τράπεζα μέσω υποθήκευσης επιπρόσθετου ακινήτου. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι τα 30 χρόνια. Επιπλέον, το προϊόν «Green Κατοικία» προσφέρει ευνοϊκότερη τιμολόγηση στεγαστικού δανείου για την ανέγερση «πράσινης κατοικίας» ενεργειακής κλάσης Α, καθώς και για την ανακαίνιση/ ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας σε Α.

Η Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου προσφέρεται για την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκίνητου με την επιλογή σταθερού επιτοκίου, ώστε και πάλι το θέλω να γίνει μπορώ. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει και έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική και χαμηλότερο επιτόκιο εάν το αυτοκίνητο είναι «πράσινο». Ειδικότερα, για την αγορά καινούργιων ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων προσφέρεται χρηματοδότηση με ευνοϊκότερο επιτόκιο, σταθερή μηνιαία δόση, διάρκεια αποπληρωμής έως 7 χρόνια, χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα και χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής.

Τέλος, το Επαγγελματικό Δάνειο αφορά πελάτες που επιθυμούν να στεγάσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους ή χρειάζονται επαγγελματικό εξοπλισμό. Η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται πάντα δίπλα στους επιχειρηματικούς της πελάτες προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δανειοδοτικών προϊόντων για την υλοποίηση των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών τους σχεδίων. Ταυτόχρονα, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συμβουλές και κίνητρα προς τους πελάτες της, ενθαρρύνοντάς τους να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.