Τοποθέτηση ΠΟΒΕΚ για εξαιρέσεις επαγγελματικών κλάδων από Ειδικά Σχέδια

Θέση της Γ.Σ ΠΟΒΕΚ είναι πως το δικαίωμα υποβολής αίτησης και ένταξης στα ειδικά σχέδια των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας θα πρέπει να είναι καθολικό, δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Σε ανακοίνωση της, η Γ.Σ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι σε επιστολή της, ημερομηνίας 02/02/2021, έχει ζητήσει από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως στο Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων, στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, και στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζόμενων στα οποία υπάρχουν εξαιρέσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα Στεγνοκαθαριστήρια, Ζαχαροπλαστεία, Τεχνικά Επαγγέλματα, Ανθοπωλεία κλπ., απαλειφθούν οι εξαιρέσεις και δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης και ένταξης.

«Είναι γεγονός ότι επιχειρήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και κλάδων που έχουν εξαιρεθεί, παρουσιάζουν τεκμηριωμένη μείωση εργασιών πέραν του ορίου που θέτουν τα συγκεκριμένα σχέδια. Είναι πιστεύουμε, έντονη και δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των επιχειρήσεων για ισότιμη μεταχείριση, λαμβανομένου υπόψη ότι η μείωση του κύκλου εργασιών τους είναι η ίδια ή και μεγαλύτερη από αυτή των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στα σχέδια. Θέση της Γ.Σ ΠΟΒΕΚ είναι όπως, δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, το δικαίωμα υποβολής αίτησης και ένταξης στα σχέδια θα πρέπει να είναι καθολικό», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ