Τριανταφυλλίδης: Ανάγκη για νέο ευρωπαϊκό άσυλο


 

Με παρέμβασή του σε σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε, να τερματισθεί ο παραλογισμός, που επιβάλλει ο Κανονισμός του Δουβλίνου, σύμφωνα με τον οποίο υπεύθυνη για τη διαδικασία ασύλου είναι η πρώτη χώρα εισόδου του αιτητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν μπορεί ένα δίκαιο σύστημα“, τόνισε ο κ. Τριανταφυλλίδης, “να βασίζεται αποκλειστικά στο αυθαίρετο κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου”.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης κλήθηκε να λάβει μέρος στο σεμινάριο ως εισηγητής της έκθεσης σχετικά με την ενισχυμένη ενδοκοινοτική αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου, έκθεση η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.

Το σεμινάριο, με τίτλο “Η Ευρωπαϊκή Κλείδα Κατανομής – Για την επίτευξη κοινών αρμοδιοτήτων στον τομέα του ασύλου“, διοργάνωσε η φιλελεύθερη Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Νάντια Χιρς.

Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης, “ένα γνήσιο σύστημα κατανομής ευθυνών πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις διοικητικές ικανότητες και τις υποδομές των κρατών μελών, αλλά πρέπει να σέβεται, επίσης, το βέλτιστο συμφέρον του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας, διότι, κατά βάση, πρόκειται περί ανθρώπων και όχι δεμάτων, που μπορούν να αποστέλλονται στις τέσσερεις γωνίες της ΕΕ, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που εξυπηρετούν μόνο τα κράτη – μέλη“.

Ενώ μια ευρωπαϊκή κλείδα κατανομής θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην καθίδρυση ενός δικαιότερου συστήματος ασύλου, αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να εξετασθεί σε βάθος, διότι υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα“, πρόσθεσε ο κ. Τριανταφυλλίδης. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ