Τρόφιμα αντί κάρτες δίνει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία όλων των επαρχιών για στήριξη συνανθρώπων μας θα κάνει δωρεάν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα αντί να αποστείλει ευχετήριες κάρτες και δώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΣΚΤ φέτος, αντί των καθιερωμένων ευχετήριων καρτών και δώρων, έχει αποφασίσει, στα πλαίσια της διαχρονικής κοινωνικής προσφοράς στον τόπο, να προχωρήσει στη δωρεά σημαντικής ποσότητας τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία όλων των επαρχιών για στήριξη συνανθρώπων μας.

Αυτή η προσφορά προς το συνάνθρωπο μας που βρίσκεται σε ανάγκη, γίνεται σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία και όλες τις Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες, μέσω των συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προσφοράς μας, αναφέρει.

Πηγή: KYΠΕ