Ξεκαθάρισμα στη Βουλή για τα τετράμηνα – Έκτακτη συνεδρία

Σε αγώνα δρόμου για τη συζήτηση της πρότασης του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τα διορθωτικά μέτρα που προτείνει ενόψει των εξετάσεων του δευτέρου τετραμήνου, μπήκε και η Βουλή. Κι αυτό διότι, ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πιεστικός και πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από το τι θα ισχύει στην αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών το δεύτερο τετράμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Αύριο, η κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας θα εξετάσει τους τροποποιητικούς Κανονισμούς που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή από την περασμένη Πέμπτη. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η συζήτηση ούτως ώστε το θέμα να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος, για να τροποποιηθεί όπως είναι αναγκαίο, η κείμενη νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τροποποιητικοί Κανονισμοί θα επιφέρουν ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022-2023), τη μείωση του συντελεστή βαρύτητας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης (εξέτασης) στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου από 40% σε 20%, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των μαθητών, ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι «η τροποποίηση του συντελεστή βαρύτητας της γραπτής αξιολόγησης θα συνδυαστεί με σειρά πρόσθετων παιδαγωγικών και εσωτερικών μέτρων από την Αρμόδια Αρχή, περιλαμβανομένης της μείωσης της εξεταστέας ύλης στο 60% της διδαχθείσας, όπως αυτή προβλέπεται στα Πλαίσια Μάθησης».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της προηγούμενης συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, κατέθεσε υπόμνημα με ενδιαφέρουσες απόψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία έζησαν τις εξετάσεις από πρώτο χέρι, διαπίστωσαν τα θετικά και τα αρνητικά τους και προχώρησαν και στην υποβολή εισηγήσεων. Πρόκειται για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου, η οποία συζήτησε το θέμα στις 18 Οκτωβρίου 2022 και στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις των εφήβων ήταν ότι «τα παιδιά με σχετικά χαμηλή σχολική επίδοση έχουν αυξημένο το αίσθημα της αδικίας, έλλειψη ευκαιριών και απουσία ελευθερίας έκφρασης. Είναι παιδιά το οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω οικονομικής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλων συνθηκών. Οι παράγοντες που δυσκολεύουν την επιτυχία τους στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, οι διακρίσεις μέσα στην τάξη σε συνάρτηση με την αδιαφορία εκπαιδευτικών προς αυτά, το μη ευνοϊκό σύστημα, η απουσία ίσων ευκαιριών, δύσκολες συνθήκες εντός του οικογενειακού πλαισίου, η λανθασμένη κατανόηση του μαθήματος και η αδιαφορία για το μάθημα. Το αποτέλεσμα είναι αυτά να γίνονται αδιάφορα και να οδηγούνται σε παραίτηση των προσπαθειών τους».

Ως άλλα αρνητικά στοιχεία του θεσμού των τετράμηνων εξετάσεων, η ΟΕΣ κατέγραψε, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Ενίσχυση αποστήθισης/παπαγαλίας, αύξηση παραπαιδείας, μεγάλος όγκος ύλης και λιγοστός διδακτικός χρόνος και μη εμβάθυνση στα διδασκόμενα θέματα  με συνέπεια την πρόκληση άγχους σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στα θετικά του θεσμού καταγράφουν, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί μορφή εξοικείωσης με τον θεσμό των εξετάσεων και καλύτερη προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων.

Η ΟΕΣ, προβαίνει και σε εισηγήσεις όπως ο επαναπροσδιορισμός της στοχοθεσίας, ώστε αυτή να δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη  και όχι στην αποστήθιση συγκεκριμένων γνώσεων.  Εισηγείται ακόμη:

  • Τη μείωση της διδακτέας ύλης και περισσότερη εμβάθυνση στα διδασκόμενα θέματα.
  • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι μαθητές να μπορούν να παίρνουν το γραπτό τους για να βλέπουν τα λάθη τους.
  • Τα σημεία βαθμολόγησης του κάθε μαθητή να είναι διαφανή και ξεκάθαρα. Να γνωρίζει το παιδί αναλυτικά για κάθε σημείο πώς βαθμολογήθηκε.

πηγή: Philenews