Υφ. Καινοτομίας: Συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα

Yιοθέτηση Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενιαίου πλαισίου για Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα (eID)

Στις εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2022, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις γενικές προσεγγίσεις σχετικά με δύο βασικούς νομοθετικούς φακέλους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ: Την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τη λεγόμενη Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θεσπίζει ενιαίο, οριζόντιο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ με στόχο την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ανάπτυξης και υιοθέτησης αξιόπιστης, ασφαλούς και σύννομης ΤΝ που θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την τόνωση της καινοτομίας στην ΤΝ.

dsvds

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης ότι, ως η πρώτη νομοθετική πρόταση του είδους της στον κόσμο, θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο για τη ρύθμιση της ΤΝ σε άλλες δικαιοδοσίες και, με τον τρόπο αυτό, να προωθήσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση σε θέματα τεχνολογίας στην παγκόσμια σκηνή.

sdvds

Την πρόταση κανονισμού σχετικά με ενιαίο πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα (eID), η οποία επιδιώκει να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας μέσω προσωπικού ψηφιακού πορτοφολιού στο κινητό τηλέφωνο (ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας).

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Κόκκινος επισήμανε πως πρόκειται για εξελίξεις καίριας σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ αναφέρθηκε τόσο στην Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης που υλοποιεί η Κύπρος όσο και στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το οποίο προνοεί στοχευμένες δράσεις για προώθηση της ευρείας χρήσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας στις συναλλαγές πολιτών με το δημόσιο, καθώς και στην ανάπτυξη εθνικού Ψηφιακού Πορτοφολιού, το οποίο θα ανακοινωθεί αρχές του 2023.

sdvd

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες για την ψηφιακή δεκαετία, με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, και της υφυπουργού για ευρωπαϊκά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας, κας Valeriya Ionan. Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος τόνισε πως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε πως ολόκληρη η κοινωνία θα επωφεληθεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης για σχετικά προγράμματα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, καθώς και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τη βιομηχανία, και ειδικότερα σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, όπου καταγράφεται τεράστια έλλειψη ειδικών στην Ευρώπη. Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκινος ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι η Κύπρος έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, το οποίο συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της ψηφιακής δεκαετίας.

sdvd

Στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, οι «27» αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και τις ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κόκκινος, αφού σημείωσε ότι η στρατηγική αυτονομία πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ, ανέδειξε ιδιαίτερα την ανάγκη μείωσης των στρατηγικών εξαρτήσεων και αύξηση της ανθεκτικότητας, διατηρώντας ανοικτό χαρακτήρα και παγκόσμια συνεργασία με εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε σχέση με τη Στρατηγική της Παγκόσμιας Πύλης, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παγκόσμιων υποδομών και αλυσίδων εφοδιασμού σε τρίτες χώρες.

πηγή: Brief