Υπ.Εμπορίου: “Υδρογονάνθρακες είρηνης για ΝΑ Μεσόγειο”


Διαβάστε επίσης, “Eurogroup: Όλα ανοιχτά για το χρέος – Xωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία” και “Φωτίου: Η Κυβέρνηση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων”.


Για νέες προοπτικές για ειρήνη και ευημερία των λαών των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και για διαφοροποίηση και ενίσχυση της μέχρι σήμερα συνεργασίας με την ΕΕ, οι οποίες ανοίγονται με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης, ανοίγοντας τις εργασίες της Υπουργικής Διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης – χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που συνδιοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ξενοδοχείο Aphrodite Hills στην Πάφο.

Ο Υπουργός Εμπορίου επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό ότι η Κύπρος ήταν και παραμένει ένας έντιμος φίλος και συνεργάτης με όλους τους γείτονές της, αλλά και η πύλη επικοινωνίας της Μέσης Ανατολής με την ΕΕ, υποδεικνύοντας ότι αυτή η θέση και ο ρόλος επιβεβαιώνεται και σήμερα, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται από την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνοντας ότι ένα από τα φλέγοντα ενεργειακά ζητήματα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι το θέμα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, «η διασφάλιση, δηλαδή, της συνεχούς και απρόσκοπτης προμήθειας πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στην ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο Νεοκλής Συλικιώτης επεσήμανε ότι οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο επιβεβαιώνουν ότι ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος της νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελεί υπολογίσιμη ενεργειακή πηγή και κατ’ επέκταση θα μπορούσε να καταστεί πρόσθετη πηγή τροφοδότησης των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Κύπριος Υπουργός Εμπορίου υπέδειξε ότι ο στόχος μιας επαρκούς και ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να είναι αφενός η προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής και αφετέρου η στήριξη του διασυνοριακού εμπορίου πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να επιτευχθεί σημαντική τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας εφοδιασμού της περιοχής.

Εξήγησε παράλληλα ότι η αξιοποίηση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η ενίσχυση της συνεργασίας και του ενεργειακού εμπορίου τόσο μεταξύ αυτών των χωρών όσο και μεταξύ της ΕΕ και των χωρών αυτών θα υποστηρίξει σημαντικά την προσπάθεια να γίνουν κοινές επενδύσεις από επιχειρήσεις της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή και αντίστροφα.

Σημείωσε ωστόσο ότι η αύξηση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αυτών απαιτεί την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τέτοιου είδους δραστηριότητες, υποδεικνύοντας πως ένα ενδεχόμενο μεγάλο ατύχημα στη Μεσόγειο Θάλασσα θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Συλικιώτης μίλησε ακολούθως για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός κοινού πλαισίου αντιμετώπισης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όσον αφορά στα θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Θέματα όπως η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τέτοιου είδους δραστηριότητες, η ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει τη σύγκλιση του νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος από τέτοιου είδους δραστηριότητες καθώς και κοινών πολιτικών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας απασχολήσουν», είπε.

«Για αυτό και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ με σκοπό την εξεύρεση των τρόπων υλοποίησης της συνεργασίας αυτής» συμπλήρωσε, εξηγώντας πως είναι στα πλαίσια αυτά, που εντάσσεται και η υπογραφή Κοινής Διακήρυξης που προνοεί την προώθηση της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και την αμφίδρομη ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού.

Πηγή ΚΥΠΕ