Υπ. Γεωργίας – Καμία επίπτωση στην υγεία των κατοίκων Μιτσερού από τα ασφαλτικά

Τι έδειξε η μελέτη για εγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος