Υπ.Υγείας: Διαγωνισμός για αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές/πτυχιούχους

Διαγωνισμό για αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές/πτυχιούχους για τις ανάγκες των Κέντρων Εμβολιασμού, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τις ανάγκες των Κέντρων Εμβολιασμού για COVID-19, με διάρκεια κάθε σύμβασης τρεις (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 9 π.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ