ΥΠΕΣ: “Συνεχίζει η λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου”

{loadposition ba_textlink}

Η ανακοίνωση εκδόθηκε σε απάντηση δημοσιευμάτων στον ημερήσιο Τύπο για την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε σχέση με την κατακύρωση και τους όρους των προσφορών της Υπηρεσίας Ασύλου για τη διαχείριση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου.

Διευκρινίζοντας ότι η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν επηρεάζει τη λειτουργία και διαχείριση του Κέντρου, το ΥΠΕΣ τονίζει ότι η διαχείριση του Κέντρου είναι ανατεθειμένη στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κοφίνου.

Συμπληρωματικά, κατόπιν υλοποίησης σχετικού διαγωνισμού, στο ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες (διοικητικές, κοινωνικές και φύλαξης) από την εταιρεία G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd. Η σύμβαση αφορά υπηρεσίες από διοικητικό λειτουργό, 3 κοινωνικούς λειτουργούς και υπηρεσίες φύλαξης του Κέντρου Υποδοχής, αναφέρεται.

Προς συμμόρφωση με την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, πρόθεση της Υπηρεσίας Ασύλου, ως η Αναθέτουσα Αρχή, αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, είναι να εισηγηθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών την ακύρωση του υπό αναφορά διαγωνισμού. Η Υπηρεσία Ασύλου προτίθεται, παράλληλα, να προωθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Πηγή: KYΠΕ