Υπουργείο Παιδείας: Τι λέει για τη βία και τη παραβατικότητα στα σχολεία

Σε σχέση με τη συζήτηση που διεξάγεται κατά την περίοδο αυτή για το θέμα της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία, καθώς και σε σχέση με ακραίες αναφορές σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  1. Η βία που εκδηλώνεται στον χώρο του σχολείου είναι φαινόμενο που συναντάται στην ευρύτερη κοινωνία. Το δημόσιο σχολείο, με τα μέτρα που εφαρμόζει από την προσχολική ηλικία και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών, ενισχύει τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να διαμορφώσουν τις κατάλληλες εκείνες στάσεις, για να μπορούν να αποφεύγουν συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε περιστατικά βίας και παραβατικότητας.
  2. Η εστίαση σε μεμονωμένα περιστατικά βίας, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί, και ο τρόπος με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται, δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, όχι μόνο για το δημόσιο σχολείο αλλά και για τα ίδια παιδιά και τις οικογένειές τους, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια για αποτελεσματική υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων και πολιτικών. Ο μαθητικός πληθυσμός στα δημόσια σχολεία στην Κύπρο ξεπερνά τις 110 χιλιάδες και η επικέντρωση σε μεμονωμένα περιστατικά, δεν συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του ζητήματος.
  3. Τα περιστατικά βίας που εκδηλώνονται στον χώρο του σχολείου τυγχάνουν, κατά κανόνα, άμεσης διαχείρισης από το σχολείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ, στη βάση σχετικών πρωτοκόλλων, τα οποία αξιολογούνται και επικαιροποιούνται συνεχώς. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ενεργοποιούνται και άλλες υπηρεσίες του Κράτους, όπως π.χ. ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, η ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου της Αστυνομίας, η ΥΚΑΝ, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, «Το Σπίτι του Παιδιού», οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αναφορές ότι τα σχολεία είναι εκτός ελέγχου στα θέματα αντιμετώπισης της βίας δεν επαληθεύονται από τα επίσημα στοιχεία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ούτε αποδίδουν την πραγματική διάσταση του ζητήματος.
  4. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τα περιστατικά αυτά δεν διαδραματίζονται εντός του σχολείου. Η σεξουαλική κακοποίηση διαφέρει και πρέπει να διαχωρίζεται από τις παραβατικές συμπεριφορές που εντοπίζονται στα σχολεία μας ή και στην ευρύτερη κοινωνία.
  5. Με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία, διαπιστώνεται ότι το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη δεύτερη πιο μεγάλη ομάδα προώθησης αναφορών περιστατικών σεξουαλικής βίας στην Αστυνομία, για παραπομπή στον αρμόδιο φορέα που είναι «Το Σπίτι του Παιδιού», μετά τους μη ένοχους γονείς ή άλλα μη ένοχα μέλη της οικογένειας. Αυτό, αποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στην αποκάλυψη τέτοιων περιστατικών.
  6. Στόχος του ΥΠΑΝ παραμένει το ασφαλές σχολείο για όλες και όλους. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη θεσμοθετήσει και προωθούμε, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σειρά παιδαγωγικών μέτρων. Συνεχίζουμε την εντατική προσπάθεια που αρχίσαμε για αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.
  7. Η νεανική βία και παραβατικότητα, ένα φαινόμενο που δυστυχώς παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ή να παραγνωρίζεται.  Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου επιβάλλει την υλοποίηση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στη βάση επιστημονικών προεσεγγίσεων και συνεργιών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, αυτό το σημαντικό ζήτημα, να γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης ή εκμετάλλευσης για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.