Υποβάθμισε ξανά την Κύπρο…

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody`s υποβάθμισε αργά χθες Τετάρτη 13/06, τα κυπριακά κρατικά ομόλογα κατά δύο βαθμίδες, σε Ba3 από Ba1 και ταυτόχρονα έθεσε την αξιολόγηση τους σε αναθεώρηση για πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση.

Ο βασικός λόγος της υποβάθμισης της Κύπρου σύμφωνα με τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, είναι η σημαντική αύξηση της πιθανότητας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει το ποσό που μπορεί να χρειαστεί η κυπριακή Κυβέρνηση για να στηρίξει τις τράπεζες της χώρας.

Το άμεσο αποτέλεσμα για την Κύπρο από έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ θα “είναι η περαιτέρω αύξηση του πιθανού ποσού της κρατικής ενίσχυσης που ενδεχομένως θα απαιτήσουν οι κυπριακές τράπεζες, λόγω της έκθεσής τους στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική οικονομία καθώς και στην επιδείνωση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών”, προσθέτουν οι Moody`s.

Παράλληλα, οι Moody`s σημειώνουν ότι η διπλή υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από το γεγονός ότι τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου είναι “ήδη τεταμένα” και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να είναι αδύνατη.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει επίσης ότι η απόφαση του να διατηρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση των κυπριακών ομολόγων σε αναθεώρηση για περαιτέρω υποβάθμιση αντανακλά την ανάγκη για αξιολόγηση των σημαντικών καθοδικών κινδύνων στον τραπεζικό και στον κρατικό τομέα, από τυχόν εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Οι κίνδυνοι αυτοί, συνεχίζει, είναι πιθανό να αυξηθούν μετά τις ελληνικές εκλογές στις 17 Ιουνίου του 2012.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η προηγούμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, Ba1, περιλάμβανε την υπόθεση ότι η κυπριακή Κυβέρνηση θα χρειαστεί να συμβάλει με ένα ποσό στήριξης των κυπριακών τραπεζών αντίστοιχο με περίπου 5 – 10% του ΑΕΠ.

Τώρα, προσθέτει ο οίκος, αναμένει ότι αυτό το ποσό θα είναι σημαντικά υψηλότερο.

Τέλος, οι Moody`s αναφέρουν ότι αναμένουν ότι το περισσότερο, αν όχι όλο, το ποσό του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας θα βαρύνει την Κυβέρνηση και το οποίο θα αυξήσει τα επίπεδα χρέους της χώρας πέρα των από 10 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας έγινε ταυτόχρονα με την υποβάθμιση, από τους Moody`s, της ισπανικής οικονομίας κατά τρεις βαθμίδες, σε Baa3 από Α3.