Υπουργείο Παιδείας: “Όλα έτοιμα για τα γυμνάσια-λύκεια”

Σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουν τα σχολεία να έχουν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας για την υποδοχή των μαθητών και για να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν ομαλά όλες οι λειτουργίες και σχεδιασμοί σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την νέα σχολική χρονιά, έχει ήδη προβεί η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Δρ Κυπριανός Δ. Λούης είπε ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, η Διευθυντική Ομάδα προβαίνει στις τελευταίες διευθετήσεις για την κατανομή των ρόλων Στους απαραίτητους σχεδιασμούς για τους στόχους και την πορεία που θα επιτελέσει η σχολική μονάδα κατά την νέα σχολική χρονιά.

Οι εκπαιδευτικοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες για ανάληψη καθηκόντων την 1η Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στα σχολεία την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου οπότε και θα κατανεμηθούν σε τάξεις-τμήματα, θα πάρουν τα βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα και στην συνέχεια θα αρχίσουν μαθήματα.

Ανέφερε ότι θα λειτουργήσουν συνολικά 114 σχολικές μονάδες, δηλαδή 64 Γυμνάσια μόνο Γυμνασιακού Κύκλου, 38 Λύκεια, 7 εξατάξια σχολεία Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου και 5 Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια.

Ως προς τον αριθμό των μαθητών αυτός ανέρχεται στις 40,375 μαθητές Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου, οι οποίοι κατανέμονται 21,926 για το Γυμνάσιο και 18,449 για το Λύκειο.

“Την χρονική περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων δηλαδή γίνονται οι κατατακτήριες εξετάσεις, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και οι εγγραφές των μαθητών, η κατανομή των νεοεγγραφέντων μαθητών σε τμήματα, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, η κατανομή των μαθημάτων, ο έλεγχος των υλικών – της περιουσίας και των αιθουσών των σχολείων – καθώς επίσης και ο καταρτισμός του ωρολογίου προγράμματος και ο έλεγχος του σχολικού χώρου για εντοπισμό επικίνδυνων για την ασφάλεια των μαθητών σημείων”, σημείωσε ο κ. Λούης.

Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει οι διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό που ανέρχεται 5,122 μόνιμους και μόνιμους επί δοκιμασία και 333 συμβασιούχους και έκτακτους, σύνολο εκπαιδευτικών 5,648.

“Για την στελέχωση”, είπε ο κ. Λούης, “θα προβούμε σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις ως Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, αύριο Παρασκευή προς το τέλος της ημέρας και ακολούθως θα κάνει πράξη τις μεταθέσεις, διορισμούς και τοποθετήσεις η Επιτροπή στις 25 κι εμείς θα προβούμε στην τελευταία πράξη όσον αφορά τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις στις 28 του μηνός”.

Οσον αφορά το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής και των κατασκευαστικών έργων στις σχολικές μονάδες, ανέφερε ότι “έχουμε μικρής φύσης έργα, τα οποία άλλα θα περατωθούν εντός Σεπτεμβρίου κι άλλα θα ολοκληρωθούν καθ ΄όλην την διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουμε όμως, σοβαρά ζητήματα που θα υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά. Τα έργα που είναι σε εξέλιξη, είναι έργα ηλεκτρολογικής φύσης ή επεκτάσεις ή βελτιώσεις/συντηρήσεις, βαφές κλπ.”.

Σημείωσε ότι “στο Απεήτειον Γυμνάσιο Αγρού προβαίνουμε σε βελτιωτικού τύπου αποπεράτωση ημιτελούς έργου και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας αναμένουμε μετά το πέρας της ανοικτής διαδικασίας που έγιναν οι προκηρύξεις να ξεκινήσει το έργο μέχρι τα Χριστούγεννα”.

Τα βιβλία Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου, συνέχισε, είναι ήδη στις σχολικές μονάδες κατά 90%, τα υπόλοιπα θα φθάσουν στα σχολεία με βάση τους σχεδιασμούς πριν τις 10 Σεπτεμβρίου.

“Εμείς ως Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης προβαίνουμε στο δεκαήμερο από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τα τέλη του μήνα, σε επιθεωρήσεις στις σχολικές μονάδες για να μπορέσουν να συζητήσουν με τους Διευθυντές το διδακτικό έργο, την ανάθεση καθηκόντων Συντονιστή και Υπεύθυνου Τμήματος, την διδασκαλία των εξεταζομένων μαθημάτων στην Γ΄ Λυκείου καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής”, πρόσθεσε.

Σε σχέση με τους άπορους μαθητές, ο κ. Λούης είπε ότι “για να έχουμε πλήρη απολογισμό για την διαδικασία καταγραφής και την μέθοδο που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά την διαχείριση αυτού του ζητήματος, είμαστε σε στενή συνεργασία με την Δημοτική Εκπαίδευση και την Μέση Τεχνική, κι έχουμε μια Επιτροπή, η οποία χειρίζεται το θέμα και εντός των ημερών θα ανακοινώσουμε με βάση Εγκύκλιο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και φέτος το πρόβλημα των απόρων μαθητών”.

Σημείωσε ότι θα λειτουργήσει και φέτος η πλατφόρμα καταγραφής των απόρων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια χωρίς να διακρίνονται επώνυμα τα παιδιά για να μην υπάρχει στοιχείο προσδιορισμού της ταυτότητας. “Ετσι θα μπούμε στην διαδικασία αυτή, να έχουμε ακριβή αριθμό και με στοχευμένη διαδικασία να ανταποκριθούμε στην όποια ανάγκη υπάρχει”, είπε.

Ο κ. Λούης ανέφερε επίσης ότι στις 27 Αυγούστου θα υπάρχει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η προγραμματισμένη επιμόρφωση προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή.