Υπουργικό: Οι νέες επιδοτήσεις για τις αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος

Η επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% της επικείμενης αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού