Ζητούν «επιπλέον» επιδόματα οι υπαλλήλοι του Δήμου Λεμεσού

{loadposition ba_textlink}

Απίστευτα είναι αυτά που συμβαίνουν στον Δήμο Λεμεσού με τους δημοτικούς υπαλλήλους. Η «24» έχει στην κατοχή της τα πρακτικά της συνεδριάσεων της επιτροπής προσωπικού, με την τελευταία να συζητά το θέμα ορισμένων υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα πέρα από το σχέδιο υπηρεσίας τους και να ζητούν επιπρόσθετα επιδόματα λόγω «των έξτρα καθηκόντων τους». Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως με τα επιπλέον καθήκοντα θα αναβαθμιστούν σε ανώτερες θέσεις.

Ας τα πάρουμε από την αρχή

Το θέμα των υπάλληλων που εκτελούν καθήκοντα πέραν του σχεδίου υπηρεσίας τους, τέθηκε προς συζήτηση στις συνεδρίες της Επιτροπής Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού πριν από τα Χριστούγεννα. Φαίνεται πως κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου ζητούν επιπρόσθετα επιδόματα λόγω του ότι, σύμφωνα και με τις συντεχνίες τους, εκτελούν καθήκοντα πέραν από αυτά που πρέπει να κάνουν.

Το θέμα ζητήθηκε αρκετές φορές στην Επιτροπή Προσωπικού με τους δημοτικούς σύμβουλους του ΔΗΣΥ να αντιδρούν έντονα.

Τα επιπρόσθετα καθήκοντα

Η Επιτροπή Προσωπικού του Δήμου ζήτησε από τον Προσωπάρχη να παρουσιάσει γραπτώς τα επιπρόσθετα καθήκοντα των εννέα υπάλληλων. Ορισμένοι απ’ αυτούς, ενώ είναι βοηθοί γραφείου, σύμφωνα με τις εκθέσεις των προϊσταμένων τους, εκτελούν καθήκοντα των ανωτέρων θέσεων. Κάνουν, δηλαδή, δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν άτομα με πιο υψηλά πόστα.

Ας δούμε όμως ποια είναι αυτά τα έξτρα καθήκοντα που κάνουν σε ό,τι αφορά τη θέση βοηθού γραφείου και πώς αυτά δικαιολογούνται:

1.Παραλαβή και συμφιλίωση καταθέσεων και λογαριασμών φορολογιών τραπεζών που δεν αποστέλλουν ηλεκτρονικά δεδομένα.

2.Κατα καιρούς καταμετρήσεις κερμάτων από μηχανές και παρκόμετρα.

3.Εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικώς και στο γραφείο.

4.Έλεγχος ΦΠΑ και έγγραφων.

5.Απο το 2000 μέχρι το 2013 στην καταμέτρηση κερμάτων από μηχανές και παρκόμετρα.

6.Ετοιμασία και παράδοση φακέλων με έγραφα μισθολογίου των υπάλληλων και συνταξιούχων του Δήμου.

7. Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών εξωδίκων τροχονομίας καθώς και παρακολούθηση των κινήσεων.

8. Παράδοση – ταξινόμηση επιταγών όλων των πιστωτών.

Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι πως και υπάλληλος του Δήμου από το 2001 η οποία έχει τον τίτλο του Βοηθού Γραφείου και όπως αναφέρεται στην έκθεση επιπρόσθετων καθηκόντων της, είναι να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί φακέλους που ανήκουν στην υπηρεσία του προσωπικού.

Τι λέει η νομοθεσία όμως;

Εμείς ρίξαμε μια μάτια σε ό,τι αφορά στον νόμο περί Δημοσίας Υπηρεσίας. Τελικά ποια είναι τα καθήκοντα ενός βοηθού γραφείου;

Σύμφωνα, λοιπόν, με την νομοθεσία τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Γραφείου είναι:

1.Να βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του τμήματός του ή της Υπηρεσίας του. (Διεκπεραίωση ταχυδρομείου. Να παραλαμβάνει, καταγράφει και να προωθεί επιστολές αιτήσεις ή άλλα δέματα).

2.Να βοηθά στην εκτέλεση γενικών γραφειακών λογιστικών καθηκόντων οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία (δακτυλογραφική κείμενων, εκθέσεων, πινάκων. Τήρηση αρχείου. Καταχώρηση αλληλογραφίας και παραλαβής και διενέργεια εισπράξεων, πληρωμών, όπως και αποδείξεων).

3.Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη θέση του Βοηθού Γραφείου οι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου.

Άρα το γεγονός πως ένας εργάτης κάνει εργασίες βοηθού γραφείου καταδεικνύει ότι έκτος του ότι ζητά επιπρόσθετο επίδομα, σε λίγα χρόνια αυτή τη θέση θα την κατέχει λόγω μεγάλη υπηρεσίας χωρίς όμως να έχει τα απαραίτητα προσόντα και να έχει δώσει εξετάσεις.

Νομική γνωμάτευση

Μετά από έντονες διαμάχες μέσα στην Επιτροπή Προσωπικού φαίνεται πως την όλη υπόθεση ανέλαβε η νομικός σύμβουλος του Δήμου για να διαπιστωθεί εάν όντως εμπίπτει μέσα στις πρόνοιες του νόμου η ανάθεση καθηκόντων ανώτερων θέσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην επιτροπή δεν έχει λεχθεί ούτε και το ποσό των έξτρα καθηκόντων που ζητούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Κανείς δεν γνωρίζει δηλαδή αν μιλάμε για 100 ευρώ ή για περισσότερα στον κάθε υπάλληλο κάθε μήνα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 24 στις 18/1/2015