Η «πράσινη» αποτέφρωση νεκρών κερδίζει έδαφος


 

Πρόκειται για αποτεφρωτήρες που λειτουργούν με την τεχνολογία της αλκαλικής υδρόλυσης. Η «αλκαλική υδρόλυση», δηλαδή η διάλυση της σορού σε θερμό αλκαλικό ύδωρ, είναι μια περιβαλλοντικά φιλική εναλλακτική στην καύση νεκρών, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, καθώς εκπέμπει 30% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και χρησιμοποιεί το ένα έβδομο της ενέργειας.

Μάλιστα, με τη μέθοδο αυτή αποτρέπεται η έκλυση οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, υδροφθορίου, υδροχλωρίου, μικροσωματιδίων, αλλά και βαρέων μετάλλων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα κατά τις συμβατικές μεθόδους.

Επιτρέπει δε τον πλήρη διαχωρισμό και ασφαλή απόθεση του αμαλγάματος που βρίσκεται στα σφραγίσματα των δοντιών.

Ενδεικτικά, ο υδράργυρος που εκλύεται από την καύση του αμαλγάματος στα κρεματόρια ευθύνεται για το 16% των συνολικών εκπομπών υδραργύρου στην ατμόσφαιρα της Μεγάλης Βρετανίας.

Περισσότερες ειδήσεις για το περιβάλλον διαβάστε στο 24h.gr, επίσημος συνεργάτης της ιστοσελίδας μας.