Παρακολούθηση μαθημάτων στο ΤΕΠΑΚ με περιστασιακή φοίτηση- ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προσφέρει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, στο πλαίσιο του θεσμού της «περιστασιακής φοίτησης».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή έχει ήδη αρχίσει. Καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023-2024 αρχίζουν στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για την περίοδο από τις 8 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2023.

Τα προσφερόμενα μαθήματα και όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα δίδακτρα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=528410

Ενδεικτικά να πούμε ότι οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).

Ο θεσμός της περιστασιακής φοίτησης ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου για ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στους πυλώνες λειτουργίας του και συγκεκριμένα του στόχου 4 που αφορά στην πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτική εκπαίδευση.

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο [email protected] και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).