“Επίγνωση Πελατοκεντρικότητας” από την MetLife Alico

Μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, με θέμα την “Επίγνωση Πελατοκεντρικότητας” από την Ασφαλιστική Εταιρεία MetLife Alico. 

Προστιθέμενη αξία στον τρόπο που αποτυπώνεται και αναλύεται η σχέση του πελάτη με το προσωπικό της Εταιρίας, θα προσφέρει η υιοθέτηση πολλών εφαρμογών που θα προκύψουν μέσα από αυτό το καινούργιο πλάνο της Εταιρείας. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές παρουσιάστηκαν στο προσωπικό σε αυτή την ημερίδα. Η Δέσμευση της Εταιρίας στην Πελατοκεντρική Προσέγγιση, η Σύνδεση της Πελατοκεντρικής Προσέγγισης με την Στρατηγική της Εταιρίας, ο Εταιρικός Χάρτης Πελατοκεντρικής Προσέγγισης και η Εστίαση στην Πρόοδο της Πελατοκεντρικής Προσέγγισης είναι κάποια από τα κύρια μηνύματα που θέλει να περάσει η MetLife Alico στο προσωπικό της, μέσω αυτού του σχεδίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Alico στην Κύπρο κ. Αντώνης Καρπασίτης ανέφερε μια σειρά ενεργειών / πρωτοβουλιών που θα λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αλλαγή κουλτούρας και φιλοσοφίας όσον αφορά την Πελατοκεντρικότητα σε ολόκληρο τον Οργανισμό. Εξήγησε ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι πρέπει να αλλάξουν τρόπο σκέψης με απώτερο σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την θετική εμπειρία πελάτη. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ένας από τους τέσσερεις Στρατηγικούς Πυλώνες της Εταιρείας είναι η πορεία προς την Πελατοκεντρικότητα και η Δημιουργία μιας Παγκόσμιας Εταιρικής Ταυτότητας, μετατρέποντας την  Εταιρεία σε Πελατοκεντρική,  διαφοροποιώντας την  στην αγορά με σκοπό να  ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Τέλος σε μια σεμνή τελετή βράβευσης, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αντώνης Καρπασίτης απένειμε βραβεία / τιμητικές πλακέτες για την συνεισφορά τους στην Πελατοκεντρικότητα, στην κ. Σταυρούλα Πέτρου ( Διοικητική Υπάλληλος στο Υποκατάστημα του κ. Μιχάλη Μιχαήλ) και στην κ. Ζαφειρία Παναγιωτίδου ( Διοικητική Υπάλληλο στο Υποκατάστημα του κ. Μάριου Χατζηγιάννη).