Νέο και καινοτόμο μεταπτυχιακό από CIIM και ΑΠΚΥ

Το καινοτόμο  αυτό  πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και επικεντρώνεται σε τρεις τομείς, τις Γενικές Αρχές Διοίκησης ,τη Διαχείριση και Τεχνολογία Επιχειρήσεων και τη Διαχείριση Έργων.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό φάσμα γνώσεων. Το πρόγραμμα σπουδών Μάστερ στη Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα έχει ως βασική αποστολή την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ποιότητας. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε τομείς  όπως  η υγεία, η παιδεία, η  βιομηχανία τροφίμων, η παραγωγή, οι τηλεπικοινωνίες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο τραπεζικός, ο τουριστικός αλλά και ο δημόσιος τομέας, χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στα πεδία  Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ολικής Ποιότητας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2014 και για φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, προσφέρεται ειδική μείωση στα δίδακτρα της τάξης των 10% . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το MSc Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα είναι αναγνωρισμένο από το ΣΕΚΑΠ και το ΚΥΣΑΤΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος MSc Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα.