Πρόβλημα οι συντάξεις

{loadposition ba_textlink}

Της Αλεξίας Καφετζή

Στη Δημόσια Υπηρεσία υπηρετεί:

· Μόνιμο μη εναλλάξιμο προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό απασχολούμενο σύμφωνα με την οργανωτική δομή του κάθε Υπουργείου/ Τμήματος/Υπηρεσίας προσωπικού.

· Μόνιμο εναλλάξιμο προσωπικό, το Γενικό Διοικητικό, Γενικό Γραμματειακό και Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, που υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το προσωπικό αυτό τοποθετείται στα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες για να παρέχει διοικητική ή γραμματειακή ή βοηθητική υποστήριξη και μετακινείται/μετατίθεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

· Έκτακτο μη εναλλάξιμο προσωπικό. Περιλαμβάνει εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με δεκαπενθήμερες συμβάσεις. Το προσωπικό προσλαμβάνεται σε ημερομίσθια ή άλλη προσωρινή βάση, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, για να καλύψει εποχικές ανάγκες.

Σημαντική σύνδεση με την μισθολογική κλίμακα του κάθε υπαλλήλου, έχει ο τομέας της σύνταξης, μετά την αφυπηρέτησή του. Ακόμη ένα σημαντικότατο οικονομικό κόστος για την Κυπριακή οικονομία η οποία αιμορραγεί ασταμάτητα.

Σύμφωνα με τους περί Συντάξεων Νόμους, στους Κρατικούς Υπαλλήλους χορηγούνται από την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους συνταξιοδοτικά ωφελήματα (σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα). Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπολογίζονται και καταβάλλονται από την Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων.

Διαβάστε επίσης:

– €6.000 τον μήνα μισθό

– «Γάγγραινα» οι βασιλικοί μισθοί

Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των:

Αξιωματούχων του κράτους

Κρατικών υπαλλήλων

Δικαστών Ανωτάτου και Επαρχιακού Δικαστηρίου

Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Χηρών και τέκνων

 

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα αξιωματούχων του κράτους

Ο όρος «Αξιωματούχος του Κράτους» περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους Βουλευτές και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Αξιωματούχων του Κράτους αποτελούνται από την καταβολή φιλοδωρήματος και ετήσιας σύνταξης, και καθορίζονται από τον «Περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο του 1980 έως 2005».

Οι Αξιωματούχοι του Κράτους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν την καταβολή πλήρους σύνταξης ή την καταβολή ελαττωμένης σύνταξης και φιλοδωρήματος.

Ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των κρατικών αξιωματούχων έχει ως εξής:

Α. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Αν η υπηρεσία είναι < 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 1/3 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

 

Αν η υπηρεσία είναι > 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 2/3 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται: 

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3

 

Χρυσές συντάξεις, εφάπαξ, φιλοδωρήματα για Υπουργούς, Βουλευτές, Δήμαρχους

 – Για δέκα χρόνια υπηρεσία ένας Υπουργός, σύνταξη €4.142 με ανώτατο όριο τις €5.756 μηνιαίως

– Οι Βουλευτές για υπηρεσία δέκα χρόνων σύνταξη €4.210 μηνιαίως

– Οι Δήμαρχοι για δύο θητείες η ελάχιστη μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε στα €1.500

– Οι δήμαρχοι δεν είναι ικανοποιημένοι θέλουν και άλλα