Ανταλλαγή νέων – Νέοι για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή νέων θα φιλοξενηθεί στον Αγρό μεταξύ 21-28 Μαΐου 2022 με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τη μείωση της ανεργίας. Το πρόγραμμα που έχει ως τίτλο “Y-EU-oth for social Entrepreneurship”  διοργανώνεται από την οργάνωση «Youth Dynamics» μέσω του προγράμματος ERASMUS+.

Συμμετέχοντες στην ανταλλαγή είναι 40 νέοι ηλικίας 18-30 ετών από Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία και Ελλάδα. Η ανταλλαγή θα παρέχει χώρο για δικτύωση, μάθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών για νέους που θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα στηριχθεί στην μη τυπική μάθηση αφού θα περιλαμβάνει ανοιχτές συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις και παρουσιάσεις.

Οι κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανταλλαγή πρακτικών από κάθε χώρα σχετικά με τις τοπικές παραδόσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να χτιστούν και να μοιραστούν δεξιότητες νέων εργαζομένων στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων με τη νεολαία και να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τις κοινωνικές επιχειρηματικές. Η ανταλλαγή αποσκοπεί, επίσης, στη βελτίωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των νέων μέσα σε ένα διαπολιτισμικό, διεθνές περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάφορα πρακτικά παραδείγματα προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας, να μάθουν να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι, να παίρνουν ρίσκα και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Θα καλλιεργήσουν επίσης δεξιότητες και θα μάθουν πώς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο μία επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσωπο προς όφελος της τοπικής κοινότητας.

Στη διάρκεια της ανταλλαγής νέων θα δημιουργηθεί και ένας  οδηγός καλών πρακτικών που θα βοηθήσει τους εργαζομένους της νεολαίας να καταλάβουν πώς να προωθήσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα στους νέους.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Youtphass.  Στόχος του YouthPass είναι να βελτιώσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και κατ’επέκταση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινωνική αναγνώρισή τους και την απασχολησιμότητά του.