Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: Διαβούλευση στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου βρέθηκε στον Αγρό τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, για διαβούλευση στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία. Η διαβούλευση διοργανωθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση Youth Dynamics, που είναι μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Οι νέοι και νέες που συμμετείχαν στη διαβούλευση είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες όσον αφορά τη δημιουργία μιας Κοινωνίας Χωρίς Αποκλεισμούς και στην επίτευξη μιας πιο Βιώσιμης και Πράσινης Ευρώπης  (Ευρωπαϊκοί Στόχοι Νεολαίας #3 και #10 αντίστοιχα).

Η θεματική του 9ου κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία, μέσω των δύο συγκεκριμένων στόχων επιδιώκει στην  «Επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι νέοι είναι περιβαλλοντικά ενεργοί, μορφωμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή» και να συμβάλει στην «δυνατότητα και διασφάλιση της ένταξης όλων των νέων στην κοινωνία».

Η αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη συμβαδίζουν και εάν δεν επιτρέψουμε και δεν εξασφαλίσουμε την ένταξη όλων των νέων στην κοινωνία, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι νέοι και νέες είναι περιβαλλοντικά ενεργοί/ες, μορφωμένοι/ες και ικανοί/ες να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή.

Η διαβούλευση υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της Ηλιάνα Πετρίδου, μέλος της Ομάδας Εκπαιδευτών  και της Βάσω Ηροδότου, μέλος της ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.