Διεθνής Ανταλλαγή νέων για την Ειρήνη στην Μεσόγειο

Η οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics θα φιλοξενήσει στον Αγρό μεταξύ 22-30 Ιουλίου 2022 την διεθνή ανταλλαγή νέων με τίτλο “Pax Mediterranea” (Ειρήνη στη Μεσόγειο). Το πρόγραμμα διοργανώνεται κάτω από την αιγίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την νεολαία και τον αθλητισμό, ERASMUS+.

Συμμετέχοντες στην ανταλλαγή είναι 56 νέοι ηλικίας 18-30 ετών από 7 Μεσογειακές χώρες (Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Γαλλία και Ελλάδα). Η ανταλλαγή θα παρέχει χώρο για δικτύωση, μάθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την Ειρήνη στην Μεσόγειο και την κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών. Στόχος του προγράμματος είναι η εξάλειψη του ρατσισμού και την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της συμμετοχικότητας και η διασφάλιση ειρηνευτικής συμφιλίωσης ανάμεσα στους λαούς της Μεσογείου. Στη διάρκεια της ανταλλαγής θα γίνει επίσης αναφορά στα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τη Μεσόγειο, όπως η κρίση στον Ισραήλ και την Λιβύη, το μεταναστευτικό, οι σχέσεις με την Τουρκία και η κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα στηριχτεί στην μη τυπική μάθηση αφού θα περιλαμβάνει ανοικτές συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις και παρουσιάσεις. Θα διοργανωθεί επίσης επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή και στο Σπίτι της Συνεργασίας, που αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα δικοινοτικής συνεργασίας, όπου οι πολίτες ενώνουν δυνάμεις για την προώθηση της ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Μέσω των πιο πάνω δράσεων θα επιτευχθεί ενδυνάμωση και προώθηση της Ειρήνης και του Διαπολιτιστικού Διαλόγου καθώς επίσης η ενθάρρυνση της συνεργασίας, στα πλαίσια μιας καθημερινότητας χωρίς διαχωρισμούς, στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία οι νέοι θα αναπτύξουν ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθεί το πνεύμα δημιουργικότητας τους ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις κρίσεων και να αναλαμβάνουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ανάπτυξη της ανεκτικότητας, η αποδοχή της διαφορετικότητας η προαγωγή της πολυπολιτισμικής πολυμορφίας, η ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας και η εδραίωση της Ειρήνης.