Η εξέλιξη των ρομπότ: Από μηχανές… ενεργοί πολίτες;

Σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα ανδροειδή – όλο και πιο πιστά στον άνθρωπο – τείνουν να θεωρούνται ενεργοί «πολίτες». Οι δημιουργοί τους δεν οδηγούν απλώς τις εξελίξεις στη ρομποτική:

Ωθούν τα όρια μεταξύ ανθρωπιάς και τεχνολογίας σε αχαρτογράφητα εδάφη, υπερβαίνοντας όσα είναι γνωστά και κοινωνικώς αποδεκτά, δίνοντας στην έννοια «σύγχρονο» νέες διαστάσεις.

Πηγή cnn.gr