Ανταλλαγή νέων «Healthy Y-EU-oth» από την Youth Dynamics

Η οργάνωση νεολαίας Υouth Dynamics θα διοργανώσει μεταξύ 24 Ιουνίου – 02 Ιουλίου 2022 την διεθνή ανταλλαγή νέων με τίτλο «Healthy Y-EU-oth». Στο πρόγραμμα που θα φιλοξενηθεί στα Περβόλια θα συμμετέχουν 60 νέοι ηλικίας 18-30 ετών από Κύπρο, Ρουμανία, Αγγλία, Ουγγαρία και Ελλάδα. Βασικός θεματικός άξονας του σχεδίου αποτελεί η καλλιέργεια της ψυχικής και σωματικής υγεία των νέων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων για προστασία της υγείας αλλά και η ενεργοποίηση των νέων ώστε να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα πιο υγιές τρόπο ζωής.

Γενικοί στόχοι της ανταλλαγής είναι οι νέοι της Ευρώπης να δώσουν προσοχή στην υγεία τους και τους κοντινούς ανθρώπους τους γενικότερα και να αυξηθεί η θετική αντίληψη για διαφορετικούς πολιτισμούς, μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων, που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας του κορονοιού.

 Η αξία της υγείας ως το πολυτιμότερο ‘αγαθό’ αποτελεί κοινή παραδοχή, τείνουμε όμως να την ανακαλούμε όταν αυτή απειλείται ή πλήττεται. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν φέρει στην επιφάνεια την σημασία της υγείας και έχουν κλονίσει την αντίληψη αυτής ως δεδομένη, μετατρέποντάς την απροσδόκητα στο κέντρο της προσοχής, σε κοινωνικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Με την υγεία (σωματική και ψυχική) να κλονίζεται και να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα για την πλειονότητα, παρά τον μόχθο για την διατήρησή της, δημιουργούνται ερωτηματικά για την φύση αυτής, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τον τρόπο κατάκτησής της.

Μέσα από την ανταλλαγή θα γίνει ανάπτυξη των τάσεων, εφαρµογών, µεθόδων, καλών πρακτικών και υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και το ΕΥ ΖΗΝ. Η επιλογή της Κύπρου για διοργάνωση της ανταλλαγής αυτής στηρίζεται στο ότι η χώρας διαθέτει Μεσογειακό κλίμα που είναι εύκρατο θερμό και η επίδρασή του είναι ευεργετική στην ανάπτυξη όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή που με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή Υγιεινής Ζωής.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης όπως βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ανοιχτές συζητήσεις, αθλητικά παιχνίδια, ομάδες εργασίας  κ.α.  με στόχο την καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους νέους. Μέσα από καθημερινή σωματική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, καλή φυσική κατάσταση  και ομαδικές δραστηριότητες θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας ενός υγιεινού περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην ευεξία και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια πιο θετική στάση ζωής.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Youtphass.  Στόχος του YouthPass είναι να βελτιώσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και κατ’επέκταση να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινωνική αναγνώρισή τους και την απασχολησιμότητά του.